SFI - flex

SFI - flex är för dig som till exempel har ett arbete eller gör praktik och därför inte kan studera på heltid eller på regelbundna tider.

Du bestämmer själv när du kommer och gruppen ser olika ut varje dag. Du måste studera så mycket att du gör framsteg.
Alla studerar på sin egen nivå.

Senast ändrad: 2018-08-20 14:27