Anmälan till prövning

Förutsättningen för att få pröva avgiftsfritt är att du både är inskriven och har tidigare underkänt betyg i den kursen som prövas. Du kan anmäla dig till max två kurser per period.

För dig som inte studerar på Komvux Malmö

Är du inte inskriven på Komvux Malmö Universitetsholmen kostar prövningen 500 kr per kurs.

En kopia på inbetalningskvittot måste skickas in till oss efter din bekräftelse på mottagen anmälan. Bifoga kopia på kvittot via mail alt. lämna in en fysisk kvittokopia till skolans skolsekreterare.

Avgiften betalas till:
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bankgirokonto
660-7022.  

Istället för OCR nr skriver du meddelande:
"Avgift prövning UH vux"
samt ditt personnummer.

Obs! Betald avgift betalas inte tillbaka ifall du inte kan delta i prövningen. Om skolan inte får in kvittot i tid är du inte anmäld.

Anmälan till prövning

Personuppgifter *
User information
Prövningsperiod: *
Är du inskriven på Komvux Malmö *


Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver dina personuppgifter för att kunna administrera din anmälan om prövning. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. *

Senast ändrad: 2018-08-21 14:41