Tandsköterska

Malmö stad är av Myndigheten för yrkeshögskolan beviljad fyra nya starter av utbildning Tandsköterska med början januari 2019.

 

Ansökan till Tandsköterska med start i januari 2019 är öppen mellan 10/9 - 12/10 2018. Länk kommer finnas här på hemsidan för ansökan som öppnar 10/9 2018, där du noggrannt följer instruktioner för vad som gäller för ansökan.

 

Utbildningen följer den nationellt fastställda kursplanen.

Våra blivande tandsköterskor är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

 

Samarbetet med Folktandvården Skåne AB, olika privata tandvårdskliniker och Malmö Universitet /Odontologiska fakulteten utgör grunden för all vår kvalité.

Om utbildningen

Yrkeshögskoleutbildningen till tandsköterska är på tre terminer, 325 Yh-poäng. Utbildningen är på Värnhemsskolan, Malmö. Under utbildningstiden ingår LIA (lärande i arbete).

Vår utbildning är avgiftsfri och studiemedelberättigad. Resor till och från LIA bekostar studerande.

Tandsköterskans huvudsakliga arbetsuppgift är att traditionellt assistera tandläkaren, arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter samt att jobba med teamtandvård som innebär arbetsfördelning inom teamet.
Viktiga egenskaper för en tandsköterska är förmåga att arbeta nära andra och att vara intresserad av människor.

Kännetecknande för vår utbildning är vårt nära samarbete med Tandvårdshögskolan på Malmö Högskola, Folktandvården Skåne och Privattandläkarna Skåne.

Vi erbjuder kvalitetssäkrade LIA-platser med god handledning på olika platser i Skåne. Du som studerande kan behöva resa till den ort utanför Malmö där LIA-plats finns.

Om ansökan inför 2019

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudie samt Särskild behörighet (med lägst godkänt betyg G) i:

  • Svenska 2/Svenska som andra språk 2 eller motsvarande

Dokument som ska skicka till oss för att styrka din behörighet, är slutbetyg eller examensbevis från gymnasiet/vuxenutbildningen eller motsvarande som till exempel intyg från Folkhögskola eller bedömning från UHR gällande utländska betyg.

Tänk på att:

  • betyg/intyg ska scannas in och bifogas, foto samt utdrag från antagning.se kan inte godkännas.

  • All behörighet ska vara styrkt senast sista ansökningsdag.
    Ingen komplettering av betyg i efterhand.

  • Urval (rangordning av sökande) för antagning i Malmö är endast betygsmeritvärde.

Kursinnehåll

Terminstider

Terminstider YH7

 

 

 

Termin 1

2017-01-23 - 2017-06-25

v 7-9 (LIA 1)

22 veckor

Termin 2

2017-08-21 - 2018-01-14

v 45-50 (LIA 2)

21 veckor

Termin 3

2018-01-15 - 2018-06-17

v 12-21 (LIA 3)

22 veckor

Terminstider

YH 8
Termin 1

2018-01-15 - 2018-06-17

v 9-11 (LIA 1)

22

Termin 2

2018-08-20 - 2019-01-13

v 45-50 (LIA 2)

21

Termin 3

2019-01-14 - 2019-06-16

v 12-21 (LIA 3)

22

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 15:21