Företagare

Den här delen av malmo.se
ger dig bland annat
fakta om hur 
näringslivet i Malmö
är uppbyggt.

Här finns också information
om du funderar på
att starta och
driva företag i Malmö.

 
På sidorna om Företagare
kan du också ta kontakt
med olika förvaltningar.
Där kan du till exempel anmäla dig till aktiviteter
som ordnas av Malmö stad.

Senast ändrad: 2019-04-05 14:42