Företagare

Den här delen av malmo.se
ger dig bland annat
fakta om hur 
näringslivet i Malmö
är uppbyggt.

Här finns också information
om du funderar på
att starta och
driva företag i Malmö.

 
På sidorna om Företagare
kan du också ta kontakt
med olika förvaltningar.
Där kan du till exempel anmäla dig till aktiviteter
som ordnas av Malmö stad.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-05 15:34