Förskola och skola

Malmö stads pedagogiska uppdrag
börjar för många redan
när barnen är ett år gamla 
med förskolan eller familjedaghem.

Oftast börjar barnen i förskoleklass
när de är 6 år gamla.
Vid 7 års ålder börjar
nio år i grundskolan
som alla barn måste gå.

 
De flesta ungdomar går sen
vidare till gymnasieskolan.
Senare kan det bli aktuellt
som vuxen att gå
kommunal vuxenutbildning.

 
För de som nyligen
kommit till Sverige
finns svenska för invandrare. 


Det är förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen som ansvarar för förskolor och grundskolor i Malmö.
Oftast går barnen i en förskola eller grundskola i närområdet där de bor.


Utbildningsförvaltningen ansvarar för
gymnasium och vuxenutbildningar.

 
Det finns skolor
i både kommunal förvaltning
och som privata skolor.

Senast ändrad: 2019-04-05 14:44