Jobb och praktik

Här hittar du:

Information om hur det är att arbeta i kommunen Malmö stad.
Lediga jobb i Malmö stad.
Information till dig som är student.
Information till dig som är arbetslös och söker jobb.

JobbMalmö hjälper dig att komma i kontakt med företag.
Du kan få tips på hur du skriver ansökningar till lediga jobb.
Information om hur man får praktikplatser i Malmö stad.
Information till dig som är mellan 16-19 år och vill ha sommarjobb.
Detta heter Ung i sommar.

Information och statistik om alla 20 000 anställda i Malmö stad.
Till exempel hur många av dessa är kvinnor eller män.
Här finns även information om ålder
och om vilka yrkesgrupper som är störst.
Allt statistik finns i en fil som du kan ladda ner.

Personalavin som innehåller information om vad som händer
inom Malmös stads olika förvaltningar.
Alla anställda får Personalavin en gång i månaden.

Malmö stads personalpolicy som beskriver våra värderingar.
Här står också om hur vi ska vara mot våra arbetskamrater
och de människor som vi möter i vårt arbete.
Dessa värderingar gäller för alla som är anställda i Malmö stad.

Senast ändrad: 2018-12-21 15:46