Trygghetsfrågor

På de här sidorna kan du läsa
om hur kommunen arbetar
med att få Malmö tryggare.

Det viktigaste arbetet med att
skapa trygghet i staden görs i
skolan och i andra aktiviteter för barn.
Barn och unga som mår bra
behandlar andra människor
väl och då får vi en trygg stad.

 
Det kan finnas personer
som behöver extra stöd för
att må bra.
Det stödet kan de få
exempelvis genom
skolan och socialtjänsten. 


Under rubriken
särskilda utmaningar
kan du läsa om
hur kommunen arbetar med att
förhindra brott
och skadegörelse.  

 
Under rubriken råd och stöd
finns telefonnummer som man
kan ringa om man mår dåligt
själv eller är orolig för någon annan.

Senast ändrad: 2016-08-12 15:03