Miljö och hållbarhet

På sidorna om Miljö och hållbarhet hittar du
det mesta om hur miljöförvaltningen
arbetar med miljöfrågor och miljöarbete.

Vi arbetar för att förhindra skador
på människor och miljö.
Vi arbetar med
tillsyn och kontroll
av bland annat livsmedel i affärer
och på restauranger.
Vi kontrollerar också vatten
och luftföroreningar med mera.

 
Vår uppgift är att skapa
en bättre vardag
och tryggare framtid
för de som bor och arbetar i Malmö.

 
Även om många miljöfrågor
berör hela världen
är det oftast i det vardagliga livet
som den stora förändringen börjar.
Vi vill göra det enkelt
för malmöborna att välja
en miljömedveten livsstil.

 
Avfall och återvinning
Hur tar kommunen hand
om soporna?
Hur sorterar du soporna
på bästa sätt?
Sök svaren på sidorna
Avfall och återvinning.

 
Bostad och närmiljö
Hur högt får en
fläkt bullra
utanför mitt hus?
Hur dragig och kall
lägenhet ska jag
stå ut med?
Vem har ansvaret för boendemiljön
i en bostadslägenhet?

 
Hitta information på
sidorna Bostad och närmiljö.

Senast ändrad: 2019-04-05 14:46