Social- och familjefrågor

Behöver du eller din familj
stöd och hjälp?
På sidorna Social - och familjefrågor
kan du läsa mer om
vad Malmö stad kan hjälpa till med.

 
Om du eller din familj
behöver råd och stöd
vänder du dig till
individ - och familjeomsorgen
(socialtjänsten) i Malmö.

 
Till de flesta av våra öppna verksamheter
kan du komma utan utredning
eller beslut.

 
På webben hittar du rätt väg vidare
för just dig.

 
Individ och familjeomsorgen
arbetar också förebyggande.
Vi utreder och handlägger
försörjningsstöd,
vård, behandling
och andra insatser eller åtgärder.

 
Vi arbetar enligt
Socialtjänstlagen (SOL),
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Vill du veta mer?
På webben kan du läsa om
vilka du kan kontakta.

 
Socialtjänstens bestämmelser
utgår från alla människors
lika värde.
Alla har lika rätt till
social och ekonomisk trygghet,
vård och omsorg.

 
Alla insatser som ges
med stöd av socialtjänstlagen är frivilliga.

Första kolumnen

Andra kolumnen

Senast ändrad: 2019-05-28 08:58