Gatukontoret

Vi på gatukontoret sköter
om våra gemensamma ytor:
gator, torg, parker och stränder.

 
Vi arbetar med många olika saker.
Till exempel ska vi vårda och utveckla
stadsmiljön för att den ska vara
trevlig och trygg.

 
Vi arbetar också för att
våra resor i staden ska bli
mer miljövänliga.

Senast ändrad: 2018-08-02 08:58