Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Är du orolig för någon?

Kontakta Kriscentrum Malmö på 040 - 29 09 99 om du misstänker att någon blir utsatt för våld och du vill ha stöd i hur du ska hantera det. Om det är fara för personers liv ska du alltid ringa polisen på 112.

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du hjälpa till att möta problem så tidigt som möjligt.

För dig som jobbar med barn

Alla som arbetar med barn är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel personal i förskolan, skolan, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan.