Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Vad är våld i nära relation?


Våld i en relation börjar sällan på en gång, utan brukar komma gradvis. En person kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande. Att använda våld är inte ett sätt att visa kärlek.

Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lagen. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld, aldrig hos den som blir utsatt. Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående.

Alla kan utsättas för våld. Du kan få stöd och hjälp för att förändra din situation. Våld kan vara svårt att definiera. Om du är osäker på om det du har utsatts för är våld kan du ändå söka stöd för att få hjälp att förstå vad du har varit med om.

Är du utsatt för hedersvåld?

Läs om hur du kan få hjälp här: malmo.se/heder

Det kan vara svårt att lämna relationen

Det finns många anledningar till att det svårt att lämna en relation där du är utsatt för våld:

  • Du kan vara rädd för hur partnern eller någon annan ska reagera.
  • Det kan finns delar av relationen som du är nöjd med.
  • Du kan vara orolig för hur du ska klara dig ekonomiskt.
  • Du vill inte vara ensam.
  • Har ni gemensamma barn eller husdjur tillsammans kan beslutet om uppbrott ibland kännas extra svårt.

Du kan ringa oss på 040-29 09 99 om du behöver någon att prata med om din situation.

Information på lättläst svenska

Här finns information om våld i nära relation på lättläst svenska.