Nike och Charlotte pratar med varandra i Charlottes lägenhet.

Nike och Charlotte pratar med varandra i Charlottes lägenhet.

Spindeln i nätet som sjuksköterska

Att få arbeta med patienter med komplexa behov var en anledningarna till att sjuksköterskan Nike Amrllahi sökte sig till funktionsstödsförvaltningen.

– Här arbetar vi med en helhetssyn, man blir lite spindeln i nätet och det känns bra att kunna fånga upp patienter.

Just idag är Nike Amrllahi på morgonbesök hos Charlotte Johnsson, som har diabetes och ska få insulin. Nike Amrllahi dubbelkollar ordinationen och sprutar ut en del av insulinet för att se att allt funkar som det ska. Det är viktigt att det blir exakt rätt dos. Sedan är det dags för sticket. Charlotte Johansson räknar till tio och sedan är det klart.

Gör det ont?
– Nej, jag känner det inte, svarar Charlotte Johnsson. Hon är van vid sprutorna.

Arbetar med en helhetssyn

En typisk arbetsdag för Nike Amrllahi börjar ofta såhär, med patientbesök på förmiddagen. Innan det har hon alltid ett tidigt morgonmöte med sina kollegor där de går igenom planerna för dagen. På eftermiddagen brukar hon fixa med administration och planera morgondagen. Men det roligaste är mötena med patienter.

Nike Amrllahi säger att hon alltid har varit intresserad av fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta patienter. Tidigare har hon arbetat bland annat som personlig assistent, skötare inom rättspsykiatrin och sjuksköterska på Malmö universitetssjukhus.

– Anledningen till att jag sökte just till funktionsstödsförvaltningen var att det finns så mycket att göra med patientgrupperna. Vi vet att patienter riskerar att falla mellan stolarna när många aktörer är involverade och det är många olika insatser. Här arbetar vi med en helhetssyn, man blir lite spindeln i nätet och det känns bra att kunna fånga upp patienter.

Många samarbeten

I funktionsstödsförvaltningen arbetar cirka 25 dagsjuksköterskor och fem undersköterskor. Alla ingår i sjukvårdsteam tillsammans med arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Teamen är uppdelade utifrån förvaltningens olika verksamheter. Tidigare arbetade man utifrån geografiska områden, men nu kan man istället nischa in sig på en verksamhet, till exempel socialpsykiatri, LSS-boenden eller personlig assistans. Nike Amrllahi arbetar med patienter på förvaltningens LSS-boenden, bland annat barn och unga.

Som sjuksköterska arbetar man dessutom med många olika aktörer utanför Malmö stad:

– Vi har mycket samarbete med psykiatrin, primärvården, slutenvården, vuxenhabiliteringen och barnhabiliteringen.

En utmaning med att arbeta på en så pass ny förvaltning (funktionsstödsförvaltningen startade i maj 2017) är att alla inte känner till den, säger Nike Amrllahi. I hela Sverige finns det bara en handfull funktionsstödsförvaltningar – ofta ingår de frågorna i en bredare vård- och omsorgsförvaltning.

– Fler behöver känna till vår förvaltning, för att förstå vad vi gör och hur omfattande vårt uppdrag är, säger hon.

Många möjligheter att påverka

Men det finns också fördelar med en ny organisation – Nike Amrllahi upplever att det gör det enklare att påverka arbetsplatsens utveckling:

– Vi har alla möjligheter att komma med idéer och åsikter. Bara man vill och är intresserad kan man bidra med jättemycket, till exempel med förslag på nya rutiner.

Och det finns inga tvivel om att arbetet känns meningsfullt:

– Jag känner definitivt att det är tillfredsställande att jobba med den här patientgruppen och förvaltningen, vi arbetar med patienter i stort behov av den här hjälpen. Man känner sig nöjd när man gjort ett bra jobb och känner att det blir bra för patienten.

sv
sv