Låt oss tala om sex

Genom bland annat workshoppar, forumteater och nätverkande sätts samtal igång om sexuell hälsa i funktionsstödsförvaltningen.

Sexualitet är mer än sex, det hänger ihop med allt – känslor, relationer, det kroppsliga och det sinnliga.

Forumteater

– Det är viktigt att boende kan fråga personalen om sex, och att personalen svarar istället för att säga ”gå till nån som är utbildad”, säger Lesly Lompolo Nilsson.

Han är skådespelare på Kulturhuset Teamus och bor själv på ett LSS­boende i Malmö. När funktionsstödsförvaltningen under 2017 och 2018 bjöd in medarbetare och personer med LSS­-insats till forumteater om sexuell hälsa var han en av skådespelarna:

– Vi utbildade dem som bor på boenden, jobbar i daglig verksamhet och personal i hur man kan ha det i förhållanden, sexbiten och lite sånt.

Forumteater är en teater där publiken får vara med och bestämma vad som ska hända. Scenerna som spelades upp handlade bland annat om att dejta, att skaffa barn och att sätta gränser.

Nätverk för sexuell hälsa

Ann­-Helen Westerdahl är utvecklingssamordnare i funktionsstöds-förvaltningen och sammankallande i ett nätverk för sexuell hälsa, där chefer och medarbetare ingår. Gruppen träffas för att driva arbetet med sexuell hälsa framåt. Hon berättar om varför förvaltningen satsar på de här frågorna:

– Det handlar inte bara om sex, vi behöver närhet för att fungera som människor. Får man inte känna ömhet och närhet blir man oerhört påverkad. Personer med funktionsnedsättning kan berätta att de uppfattas som könslösa, som att de inte har behov.

– Syftet med forumteatern var att sätta igång samtal om sexuell hälsa i förvaltningens verksamheter. Personer med funktionsnedsättning kan ibland ha svårt att få stöd, därför är det viktigt att personal kan ge stödet och hänvisa vidare till olika stödfunktioner om det behovet finns. Oavsett vem man är har vi ett behov av att prata om sexualitet och sexuell hälsa och bli bemött på ett respektfullt sätt.

Workshoppar

– Sexualitet är mer än sex, det hänger ihop med allt – känslor, relationer, det kroppsliga och det sinnliga. Det har historiskt inte fått så mycket utrymme i LSS, säger Herman Zacharias. Han är omsorgspedagog på ett LSS-­boende och ingår i nätverket för sexuell hälsa. Han är också en av ett tiotal workshopledare i förvaltningen, som åker till arbetsplatser för att stötta i arbetet med sexuell hälsa.

Workshopparna handlar om att bli medveten om sin roll som personalgrupp och hur man kan arbeta med de här frågorna, gentemot brukare både inom LSS och socialpsykiatri, men också om vilket stöd som finns från andra verksamheter och organisationer.

– Det viktigaste är att skapa en tillåtande atmosfär, säger Herman Zacharias.

Fotot är taget från en scen i forumteatern om sexuell hälsa som spelades av Teater Reagera i ett samarbete med funktionsstödsförvaltningen under 2017 och 2018. Läs mer om Teater Reagera och forumteatern på www.teaterreagera.se.

Tips på material

Lätta sexboken av Inti Chavez Perez – den första heltäckande sexboken på lättläst svenska.

Privatliv – gratis app som handlar om kroppen, känslor, relationer och sex. Finns att ladda ner på www.mittprivatliv.se.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar lyfter fram rätten till en god sexuell hälsa och rätten att på samma sätt som andra ingå i relationer, äktenskap, familj och föräldraskap.

sv
sv