Nabil Atris, stödassistent

”Man måste kunna se människan bakom problemen” säger stödassistenten Nabil Atris som arbetar med personer med psykisk funktionsnedsättning.

Berätta vad en stödassistent gör?
– Vi gör allt för att underlätta i våra hyresgästers vardag, till exempel hjälpa dem i deras vårdkontakter, få dem att komma i tid till sina möten, men också bara hänga med dem när de behöver. Jag började här som vikarie, men blev fast anställd efter ungefär ett år nu i december, och trivs väldigt bra.


Hur har du nytta av din personliga bakgrund?
– Jag är född i Libanon, kom till Sverige 1994, och jag kan nog ha nytta av att jag kommit från ett krigsdrabbat land. Vi är kanske lite mer immuna mot starka känslor och bråk. Här bor människor som alla har någon form av psykisk funktionsnedsättning, psykoser oftast, som beror på både narkotika och psykisk sjukdom. Men för att jobba här måste man också ha det humanistiska synsättet och kunna se människan bakom, inte bara beteen det.

Här gör jag verkligen skillnad i en människas liv.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag får betalt och känner samtidigt att jag gör en insats. Det kände jag inte när jag körde taxi. Han kunde ju lika gärna ha tagit bussen eller gått. Men här gör jag verkligen skillnad i en människas liv. Sedan är jag också lite av ”it­-killen” bland kollegorna och försöker digitalisera verksamheten för att underlätta för både hyresgästerna och mina kollegor. Jag har till exempel hjälpt hyresgästerna med en digital busshållplats, så att de inte hela tiden måste fråga oss när bussen till stan går. Det arbetet vill jag gärna fortsätta med!

Foto: Sanna Dolck Wall.
Text: Marina Nilsson.

Fakta

Namn: Nabil Atris.

Ålder: 50 år.

Bor: På Möllan i Malmö.

Favoritplats i Malmö: Möllan! Där kan du möta hela världen.

Yrke: Utbildad undersköterska.

Förebild: Alla som kämpar för fattiga är mina förebilder.

sv
sv