Mosaikteatern i Stockholm dansar sig till bättre hälsa

Kroppen är ett viktigt verktyg för skådespelarna på Mosaikteatern, en daglig verksamhet i Stockholm. De håller sig i trim genom bland annat danceoke, afrikansk dans och sockerförbud.

– Vår teaterfilosofi bygger på att det talade språket inte är styrkan, utan kroppen. Gruppen har lätt att ta till sig rörelse och berätta med kroppen. Då behöver man vara vältränad, säger Martin Nauclér som sitter i styrelsen för Mosaikteatern.

Han berättar att verksamheten för några år sedan märke att flera av skådespelarna blev allt mer orörliga och gick upp i vikt.

– När vi startade Mosaikteatern var alla skådespelare ganska unga, de flesta hade precis slutat gymnasiet. Men när man kommer upp i ålder är det lätt att man rör sig för lite och äter för mycket. Eftersom vi sysslar med dans och rörelse kände vi att vi måste göra någonting åt det.

Sagt och gjort – idag är det ”full aktivitet” från klockan nio på morgonen till tre på eftermiddagen säger Martin Nauclér.

Danceoke och promenader

Varje arbetsdag börjar med morgondans. Skådespelarna turas om att hålla i den, och väljer musik och koreografi. Två dagar i veckan går de på gemensam promenad. De som vill kan istället vara med på danceoke – det påminner om karaoke, men istället för att sjunga dansar man till en musikvideo. Varje fredag avslutas med afrikansk dans. Resten av tiden är det ännu mer dans- och teaterövningar.

De flesta åker också kollektivt till Mosaikteatern istället för att ta taxi, som ett sätt att få in mer vardagskondition.

– Den dagliga rörelsen till och från bussen eller tunnelbanan ger väldigt mycket, både vad gäller hälsa och självständighet, säger Martin Nauclér.

Grönsaker och matdagbok

En annan viktig del i arbetet har varit att förbättra maten. Mosaikteatern har skaffat en ny lunchleverantör som erbjuder mer varierad mat och bättre grönsaker. Dessutom har de infört socker- och läskförbud.

Många av skådespelarna dokumenterar vad de äter, genom att skriva matdagbok eller fotografera med mobilen, vilket gör det lättare att prata om matvanor. En person som skrivit matdagbok i flera år är Mir Serrander, som tidigare var skådespelare på Mosaikteatern men är nu vaktmästare. Han försöker äta näringsrik mat och tycker att han har hittat en balans mellan hur mycket han rör sig och vad han äter.

– Jag rör mig hela tiden, jag känner att jag har en levande kropp, säger Mir Serrander.

Långsiktigt arbete

Martin Nauclér poängterar att det är ett långsiktigt arbete att förbättra hälsan, det finns ingen quick fix.

– Jag tycker att man i alla dagliga verksamheter borde utse någon som ansvarar för hälsa – det blir roligare, man mår bättre och gör en samhällsinsats.

Foto: Martin Nauclér.

Om Mosaikteatern

Mosaikteatern är en icke-vinstdrivande stiftelse i Stockholm. Läs mer om Mosaikteatern på hemsidan www.stiftelsenmosaik.se.

sv
sv