Mötesplats med samskapande i fokus

Samskapande står i fokus när Malmö stad öppnar en ny mötesplats på Nydala, för personer med psykisk ohälsa.

– Det behövs en mötesplats i närheten. Personer på Nydala kanske inte sätter sig på bussen för att komma till Vänkretsen, som ligger i centrala Malmö, som också är en mötesplats för personer med psykisk ohälsa, säger Thomas.

– Vi tänker att detta kan bli en nystart för en ny era av mindre mötesplatser runt om i lokala bostadsområden. Det finns många anledningar till att man har psykisk ohälsa. Då är det viktigt att man får en arena där man i lugn och ro kan återhämta sig, komma tillbaka och prata med människor med samma erfarenhet, säger Gabriella.

Det primära är mötet

Inom projektet finns det tankar kring att anställa en person med erfarenhet av psykisk ohälsa. Önskemålet är att det ska vara någon som bor i området.

– Vi arbetar utifrån en modell om att samskapa. Givetvis kommer vi att inspirera, men tanken med detta är att fråga först och skapa sen, inte att erbjuda ett färdigt koncept utifrån vad vi tror att besökarna vill göra. Det mest primära med mötesplatsen är mötet med andra människor, att prata, att få ett sammanhang och kanske en rutin, förklarar Gabriella.

– Via en enkät har vi redan fått en del svar på vad man kan tänkas vilja ha den här mötesplatsen till. Bland förslagen fanns allt från odling, mindfullness och tysta rum till spel och social samvaro, säger Thomas.

– En publik dator var också ett önskemål. Om man behöver skriva ut viktiga papper ska man kunna göra det här, fyller Gabriella i.

Två män samtalar vid ett bord utomhus.

Thomas Wiberg hjälper Sebastian Palm att fylla i förslagsblanketten.

Öppnar för utomhusaktivitet under coronapandemin


– Man behöver inte anmäla sig, det är bara att komma. Målgruppen är först och främst inom socialpsykiatrin: LSS-boenden och personer med boendestöd i närområdet, men vi vänder oss även till Nydalabor, säger Thomas.

– Det är trevligt att vi fått en ny mötesplats på Nydala, där vi kan umgås och träffa nya kompisar. Att bryta tystnaden, säger Jonny Andersson, besökare på mötesplatsen.

På frågan om de märkt av någon oro i och med coronasituationen, kanske motstånd, eller frågor om det verkligen är ett bra tillfälle att öppna nu, menar både Gabriella och Thomas att de snarare tvärtom känner att de fått positiv respons för att de valt att öppna trots corona.

– Om det inte varit för corona hade verksamheten varit igång tidigare, säger Thomas. Vänkretsen ställde om sin verksamhet till utsidan och vi tog inspiration därifrån. Vi kände att vi behövde öppna, vi kunde inte bara sitta och vänta. Så istället är verksamheten för närvarande förlagd utomhus. Andra stänger ju ner medan vi öppnar upp, skrattar han.

– Vi har färdiga handlingsplaner för vår utomhusverksamhet för att minimera risker för smittspridning och vi följer Malmö stads riktlinjer och det Folkhälsomyndigheten säger, fortsätter Gabriella.

– Så nu hoppas vi på fint väder! säger Thomas.

Mötesplatsen på Nydala

Adress: Adjunktsgatan 3D
Öppet: måndag – fredag kl. 12.00 – 16.00
Telefon: 0732-533 746
Mejl: gabriella.lundberg@malmo.se eller thomas.wiberg@malmo.se

sv
sv