Susanne Abramsson

Susanne Abramsson Foto: Kirsi Mättö

Hälsa – mer än kost, sömn och motion

Alla har rätt till en god hälsa, oavsett vem du är och oavsett förmåga. Susanne Abramsson arbetar för att skapa en jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning. Genom att inspirera personalen och skapa förutsättningar för att jobba hälsofrämjande, kan personer med funktions-nedsättning förbättra sin hälsa.

I funktionsstödsförvaltningen har sex arbetsområden prioriterats: anhörigrelationer, kultur och fritid, sexualitet och relationer, mat, rörelse och sömn. Det första steget i arbetet är en inventering.

– Vad görs idag i förvaltningen på de här områdena och vilka behov finns? Vad kan förstärkas och förbättras? Vi ska ta tag i det som redan finns och lära oss av varandra, och utveckla det som behöver bli bättre, säger Susanne Abramsson.

Därefter ska det tas fram en övergripande handlingsplan för förvaltningen. Susanne pekar på att hälsa är väldigt individuellt. Därför går det inte att säga att alla ska arbeta på ett likadant sätt, utan det ska snarare skapas
en riktning för hur ännu bättre förutsättningar kan skapas för att jobba hälsofrämjande.

Viktig dialog
Funktionsstödsförvaltningen hade under våren
dialogmöten som både medarbetare och chefer deltog i. Susanne tyckte att det var väldigt givande diskussioner där de fick berätta om sina verksamheters behov. Hon menar att det är viktigt att personalen är med i arbetet för att hitta riktningen. Det är värdefullt att de som har kunskapen är med och hittar lösningarna.

– Ta på de hälsofrämjande ”glasögonen”. Små förändringar i vardagen kan förbättra hälsan på sikt. Det är viktigt att hjälpa brukaren att hitta olika alternativ. Om de inte vet vilka alternativ som finns är det inte lätt att
göra rätt val, säger Susanne.

Hon tror även att dialogen med brukarna är
betydelsefull.

– Vad är hälsa för mig och vad mår jag bra av? Att brukarna är med i diskussionen på ett aktivt sätt är jätteviktigt. Det är bra att se hälsa ur ett större perspektiv, för det är lätt att tänka att hälsa bara är kost, sömn och
motion. Det är så mycket mer. Får du vara delaktig i hur insatser görs och hur de påverkar dig? Känner du tillit till din omgivning? säger Susanne.

De sex arbetsområdena
Anhörigrelationer är en viktig del i hälsoarbetet. De anhöriga kan, om de står brukarna nära, vara ett stöd för personalen för att förstå brukarens behov om de inte kan kommunicera själva. Det påverkar också brukaren om relationen mellan anhöriga och personal inte fungerar.

Kultur och fritid handlar mycket om jämlikhet. Det är viktigt att det finns aktiviteter är man kan vara en del i ett socialt sammanhang, där andra är som man själv. Men också i att kunna vara en del av samhället och känna sig delaktig och känna att man duger som man är och känna sig välkommen.

Sexualitet är en mänsklig rättighet, att bestämma över sin kropp och få identifiera sig som man vill i sitt sexuella uttryck. Som personal handlar det också om att veta hur man ska förhålla sig.

– Mat, sömn och rörelse är ofta det man tänker på när man pratar hälsa. Men också här kan man bredda perspektivet. När vi pratar om mat kan vi tänka att det kan vara måltidsglädje att sitta tillsammans och att maten ska se aptitligt ut, inte bara vad som ska ligga på tallriken, säger Susanne Abramsson.

Susanne Abramsson

Bor: Vid Posthusplatsen.
Gör: Alla människor har rätt till en god hälsa, och det är det jag jobbar för.
Bästa platsen i november: Pildammsparken, det finns så många variationer och vyer.
Bästa hälsotipset: Ta tillvara på de små guldstunderna i vardagen. Försök att vara här och nu och att glädjas åt det lilla. I det lilla finns det stora, som min dotter sa. Jag gillar den tanken jättemycket.

sv
sv