Jennie Ekwall och Katarina Ek

Jennie Ekwall och Katarina Ek Foto: Kirsi Mättö

IPS/ Stöd till arbete för en bättre hälsa

När en person behöver stöd för att komma ut i arbete eller studier kan IPS vara en metod som hjälper. Grundtanken i IPS-metoden är att med rätt förutsättningar och stöd kan alla arbeta, om de är på rätt arbetsplats och får rätt arbetsuppgifter.

Individual Placement and support, IPS, är ett individuellt stöd i att söka, få och behålla ett arbete. I dagsläget erbjuds stödet till dem som är patienter på läkemedelsmottagningen beroendecentrum och psykosmottagningen team väster eller team söder. Enligt metoden väljs inte personer ut efter vem som är anses vara anställningsbar, utan alla som inte har ett arbete ska ha möjlighet att få stödet, berättar Jennie Ekwall, som är arbetsspecialist på läkemedelsmottagningen beroendecentrum.

– Vi utgår från varje persons förutsättningar. Vad behöver du för att det ska funka? Vad mår du bra av? Vad är viktigt för att du ska lyckas? Det kan vara saker som att vara i en liten arbetsgrupp, eller att ha en plats där man kan gå undan, att få börja arbeta på morgonen, eller att ha regelbundna tider, berättar Katarina Ek, arbetsspecialist på psykosmottagningen, integrerat FACT- team väster.

Individuellt anpassat stöd
Arbetsspecialisterna kan till exempel hjälpa till att skriva ansökningar för arbete eller studier eller förbereda deltagarna för intervjuer. Ibland vill deltagarna inte berätta exakt vad de har för problematik, och då försöker arbetsspecialisterna tillsammans med deltagarna hitta en gemensam formulering för att beskriva deras förutsättningar. För det är bra att arbetsgivaren känner till något om deltagarens bakgrund och att det
kan komma bakslag. Då finns en bättre acceptans för att det kan komma svackor. Det är olika hur mycket deltagarna vill berätta för en kommande arbetsgivare, så arbetet för arbetsspecialisterna varierar från att de hjälper till att skicka ansökningar och är helt osynliga, till att de ringer arbetsgivaren
och presenterar sig själva och den arbetssökande. En del deltagare vill vara
öppna och berättar om sin psykiska ohälsa och att de har kontakt med psykiatrisk mottagning.

Vidare kan arbetsspecialisterna vara med på introduktioner och uppföljningsmöten. De kan följa med deltagarna till arbetet. Där kan de vara en trygghet, ge tips och stöd eller hjälpa dem om det är något som inte fungerar på arbetsplatsen. Det handlar om att stärka deltagarna. När de är i en anställning är förhoppningen att det ska fungera allt bättre och att stödet kan ersättas från att det är arbetsspecialisten som stöttar till att det är arbetsplatsen som ger stödet. Chefen, eller kollegor kan stötta upp. Man hittar rutiner och struktur. Det kan också hända att en person har haft ett jobb som har fungerat men att något sedan hänt och de har blivit sjukskrivna. Då kan arbetsspecialisterna stötta till en återgång till arbetet, alternativt kan en uppsägning bli aktuell, och sedan kan de arbeta för att hitta något som fungerar bättre.

– I resan mot att må bättre psykiskt kan ett arbete vara jätteviktigt. Ett arbete kan ge livskvalitet. Det är en fantastisk upplevelse att få vara med när deltagarna upptäcker att de har förmågor och styrkor som de hade glömt, eller aldrig vetat om att de hade, avslutar Jennie Ekwall.

sv
sv