Cornelia Eriksson

Cornelia Eriksson

Make it: work får jobbet att funka

Ett samarbete mellan funktionsstödsförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och privata företag har gett ökad möjlighet för personer med funktionsnedsättning att nå en anställning. Genom att erbjuda praktikplatser som är individuellt anpassade tar många ett steg närmare den öppna arbetsmarknaden.

För att kunna gå från daglig verksamhet till ett lönearbete arbetar Anders Sjöholm, arbetskonsulent, tillsammans med handledarna Henrietta Rapp och Pelle Ekblom med att hitta och erbjuda så kallade enskilda platser. Det är praktikplatser som anpassas till den enskilde individens behov. Hösten 2020 är cirka 80 personer ute på enskild plats. Målsättningen för en del av dessa är att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. De går då in i projektet Make it: work.

Stödet från funktionsstödförvaltningen innebär att praktikanten får en handledare som är med i introduktionen på den nya arbetsplatsen, och på regelbundna uppföljningsmöten när praktiken kommit igång. De är med som ett stöd både för brukaren och arbetsgivaren. Det hålls också gruppträffar, där olika frågor diskuteras: Vad är skillnaden på en anställning och daglig verksamhet? Hur fungerar det på en arbetsplats kring kommunikation, regler och arbetsuppgifter? När behöver man gå upp för att hinna gå till bussen? Frågorna från deltagarna kan vara många och olika. För att ge svar på några av dem görs också studiebesök i grupp för att se hur det ser ut på olika arbetsplatser. Samarbetet med försäkringskassan i Malmö har inneburit att de kan skapa gemensamma mål tillsammans med individen.

– Annars är det ofta kritik man får, att det i många insatser inte finns någon samplanering när många aktörer är involverade. Det har blivit ett helt annat driv i ärendena, där personer faktiskt tar ett steg närmare
arbetsmarknaden, säger Anders Sjöholm.

Ett gott samarbete med arbetsförmedlingen i Malmö är också viktigt, och att funktionsstödsförvaltningen kan överföra viktig information till dem. Förr kopplades de bort när Arbetsförmedlingen tog vid. Då studsade personerna ofta tillbaka till daglig verksamhet för att det var så mycket som inte fungerade, berättar Henrietta. När Anders letar praktikplatser brukar han utgå från personens intressen, vilken bransch de vill vara i och vilka kompetenser personen har. Han funderar också på vad man kan behöva anpassa och vad personen behöver träna på. Det ska finnas arbetsuppgifter som fungerar och det är viktigt att det finns ett intresse hos arbetsgivaren att sätta sig in i funktionsnedsättningen.

– Det är viktigt att man hittar ett ställe där personen kan lyckas, fortsätter Anders. Att de kanske arbetar få timmar och har ett fåtal arbetsuppgifter. Under uppföljningen kan man då prata om allt som har gått bra, istället
för att prata om allt som inte fungerar.

– Det kan vara lätt att osäkerheten tar över. Men är vi med så hanterar vi det tillsammans. Då kan arbetsplatsen se hur vi gjorde, säger Pelle.

På DCL kan alla arbeta
På DCL, som är ett förpackningsföretag, har man skapat ett arbetssätt som gör att alla kan vara med. De har en produktionskedja, där en person gör ett arbetsmoment och en annan gör nästa. Vad man än har för funktionsnedsättning kan man ändå vara med på något moment.
Arbetsklimatet är viktigt säger Ulrik Ekheim, verksamhetsansvarig på DCL. Han menar att praktikanterna inte behöver göra någonting de inte klarar av, utan det viktiga är att självkänslan ökar. Sen kommer det andra, för då vågar de prova.

– Vi respekterar varandra för den vi är, inte var vi kommer ifrån, inte hur vi ser ut eller vilket språk vi pratar. Här är en stressfri miljö. Det är min uppgift att se till att vi har rätt personer på rätt plats och att vi har rätt
antal personer som gör arbetet, säger Ulrik.

Cornelia Eriksson ville gärna börja på DCL efter att hon varit på studiebesök där tillsammans med sin handledare Henrietta Rapp. Nu arbetar hon på DCL tre timmar om dagen, fyra dagar i veckan. Hon har dubblat sin tid jämfört med när hon började för några månader sedan.

– Jag kände att det skulle vara en bra plats att jobba på. Alla man träffade verkade trivas. Jag tror också att jag kommer utvecklas mer här, säger Cornelia.

– Alla som är här har någon form av ryggsäck. De som är handledare på DCL idag har själv arbetstränat tidigare och sen fått en anställning här, så de har en god förståelse för de svårigheter praktikanterna kan ha. Här kan man vara öppen med att man har psykisk ohälsa till exempel. Det är inget du behöver dölja, säger Ulrik.

– Det är det som känns bra, att alla är i ungefär samma situation, att man har något i bagaget. Man känner sig lik de andra på ett sätt, säger Cornelia.

Cornelia vet inte hur länge hon kommer att stanna på DCL. När man trivs vill man ju inte lämna stället, men ibland måste man komma vidare, säger hon. Men då är det skönt att veta att man kanske har möjlighet att komma tillbaka även om man provar en annan arbetsplats, men känner att man inte klarar den. Tyvärr är det många jobb som är jättestressiga, och det tycker hon är synd, för stress är jobbigt för vem som helst, funderar hon.
Ulrik tror att arbetssättet som DCL använder också är en framgångsfaktor. På DCL ser alla resultatet av det de gör direkt och de kan också se resultatet genom att gå till butiken och se produkterna på hyllan.

– Det är häftigt att gå till affären och se varorna stå där. Detta har vi gjort! Det blir stort! säger Cornelia.

Ulriks målsättning är försöka få alla att nå så långt de kan.

– Vi anpassar oss till individens förutsättningar och förmåga, och det är väl det som är det unika med DCL, avslutar Ulrik.

Fakta

DCL är ett företag som förpackar sådant som inte maskiner klarar av. De sätter exempelvis etiketter på produkter innan de packas ner och skickas till kunden. DCL hanterar även två webbshoppar åt extern kund. DCL riktar sig till, och arbetar med dem i offentlig sektor som har individer som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden. Det är personer som varit hemma länge, lever i utanförskap eller har någon form av hinder för att få fäste på den öppna arbetsmarknaden. Deltagarna kommer från Malmö stad, daglig verksamhet enligt LSS, Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet, behandlingshem och Kriminalvården.

DCL är ett arbetsintegrerat socialt företag. Det innebär att de är fristående från den offentliga sektorn, men att de samarbetar med den, och med den privata sektorn. Överskott återinvesteras i verksamheten, oftast genom att en individ får en möjlighet till anställning på DCL.

Vill du veta mer om enskilda platser? Eller vill du som företagare veta mer om möjligheterna till samarbeten om enskilda platser? Vänligen kontakta Anders Sjöholm, arbetskonsulent.

sv
sv