Anita och Jan Nord

Anita och Jan Nord Foto: Kirsi Mättö

Tryggt med kända ansikten i taxin

Många i funktionsstödsförvaltningens boenden är beroende av taxi och färdtjänst för att kunna komma till sin dagliga verksamhet eller till fritidsaktiviteter. Det är en trygghet att veta vem det är som kommer att köra. Anita och Jan Nord är erfarna chaufförer. Jan har kört i över 35 år och Anita i 25. En del av dem som åker med Jan och Anita, som är vuxna
idag, har de känt sedan de var små.

– Vi känner varandra väl, de har nästan blivit som familjemedlemmar, säger de.

Om Jan eller Anita ska vara lediga pratar dem alltid med de boende så att de i
förväg vet att det kommer att vara någon annan som kör. En del tycker inte om att åka med någon annan och väljer då att avstå att åka under den perioden, medan andra tycker det är ok eftersom de är förberedda. Om det finns möjlighet försöker Anita och Jan också ordna så att de boende lär känna den nya chauffören innan Anita och Jan tar ut sin ledighet.

Nya bilar
Anita berättar att de bytte bilarna i januari, när pandemin kom. De bestämde sig för att köra de fasta turerna, men ingen färdtjänst. Eftersom bilarna är nya betyder detta att ingen har åkt i dem, mer än de som åker de fasta turerna, det vill säga från sin hemadress till daglig verksamhet och sedan
hem igen på eftermiddagen. Det är samma personer varje dag, ca 15 brukare per bil.

Jan och Anita säger att det bästa med jobbetär att det är ganska fritt, och de kommer i kontakt och pratar med folk. Den ena dagen är inte den andra lik.
Anita tar ett exempel:

– En gång, när jag precis börjat köra taxi, hämtade jag en man. Innan vi skulle köra iväg ville han att jag skulle jag starta cd-skivan. Det var fågeldansen, och han ville att vi skulle dansa den, och sen kunde vi köra.

Extra omtanke kan betyda mycket
Jan berättar att det står i bokningen om kunden behöver hjälp att ta sig i och ur bilen, eller hjälp med något annat. Men han säger att de har blivit skolade till att alltid öppna dörren för den som ska åka.

– Ser man att det är någon äldre så frågar man om de vill ha hjälp med kassarna, eller om de behöver hjälp till eller från bilen, fastän det inte står så, säger Jan.

– Det hör väl till. Jag kan väl gå de stegen och ställa kassarna, det gör kanske deras dag. Så som jag vill bli behandlad ska jag behandla andra. Det hör till god ton, säger Anita.

Hur funkar det?

Anita och Jan Nord är egna företagare, men kör på uppdrag av Taxi Kurir. Malmö stad köper i sin tur tjänster av dem, som fasta turer mellan boenden och till exempel daglig verksamhet, eller färdtjänst, när någon exempelvis vill åka till badhuset eller gå på bio. På grund av pandemin kör Anita och Jan för tillfället endast de fasta turerna.

sv
sv