Återhämtningsskolan / En plats för självutveckling

Genom samtalsgrupper och skapande stärker återhämtnings-skolan sina deltagares självkänsla. När
pandemin satte tillfälligt stopp för skolan, passade de på att flytta till nyrenoverade lokaler.

Återhämtningsskolan håller kurser för personer med psykisk ohälsa som vill utveckla sig själv, få ökat självförtroende och självkänsla och försöka må bättre. Den riktar sig till alla över 18 år i funktionsstödsförvaltningens
LSS-boenden, eller som har boendestöd eller går till öppenvården. Kursledarna Annika Larsson och Annika Wihlborg tar upp olika ämnen till diskussion. Det kan handla om självkänsla och självförtroende, drömmar, värderingar eller drivkrafter.

– Många deltagare tycker att det är skönt att veta att det finns andra i samma situation. Att man inte är ensam om att ha ångest eller höra röster. Många tycker också det är bra att jag och Annika har egen erfarenhet och kan berätta hur vi har det och hur vi har haft det, säger Annika Larsson.

Förutom gruppsamtal använder de även skapandet som uttrycksmedel. De skapar i lera eller målar utifrån olika ämnen som känslor, kärlek, drömmar, mål eller hopp.

– Vid ett tillfälle fick deltagarna plantera ett solrosfrö i en kruka, där deltagarna kunde se att fröet har ett symboliskt värde. Om man sköter fröet och ger det omvårdnad, då växer det och gror. Det är precis vad människan behöver, omvårdnad för att kunna växa, säger Annika Larsson.

Under pandemin har återhämtningsskolan varit pausad, för mycket bygger på att deltagarna får träffas och att det blir ett socialt samspel. Istället har återhämtningsskolan under pandemin passat på att flytta in i nyrenoverade lokaler intill Vänkretsen, på Rundelsgatan. De har fått nya, fräscha och
mer praktiska möbler. Nu hoppas de på att snart kunna öppna upp för nya deltagare.

Om återhämtningsskolan

Hur lång är kursen? 2 gånger i veckan i 14 veckor
Var? Rundelsgatan 14 b, vid Caroli city.
Hur anmäler man sig? Ring för att bli uppsatt på Återhämtningsskolans väntelista: Annika Larsson: 073-247 38 11 eller Annika Wihlborg:070-525 11 86
Eller mejla:

Annika Larsson Annika Wihlborg
sv
sv