I pandemins spår

Alla som har behov av kommunal rehabilitering inom funktionsstödsförvaltningen erbjuds att ingå i Vårdprogram covid -19. Syftet med programmet är att fånga upp lång-variga symtom och konsekvenser av covid -19.

Nathalie Stjärnek, arbetsterapeut, Fanny Sjösten och Magdalena Hagborg Hovstam, båda fysioterapeuter, är ansvariga för framtagandet av vårdprogrammet.

– Det skickas ut ett informationsblad om vårdprogrammet till dem som blivit
konstaterade med covid-19, och när de blivit friskförklarade tar vi kontakt och hör om de vill vara med. Kommande möten bokar vi in, så patienterna, som deltagarna i programmet kallas, behöver egentligen inte göra något mer aktivt än att läsa igenom pappret och fundera på om det är något de vill delta i eller inte, säger Nathalie.

Möten och träningsprogram
Programmet löper över ett år. Första månaden träffar fysioterapeuterna och arbetsterapeuten patienten tre gånger hemma hos patienten, för att försöka hitta problemområden och se behoven. Därefter är det obligatoriska möten en gång var tredje månad, men det kan också komma att behöva läggas till ytterligare besök. Under dessa möten lägger man upp åtgärder, som exempelvis träningsprogram. Patienten följer detta program under perioderna mellan mötena, oftast med hjälp av personal och sedan revideras
programmet vid behov. Både patienter och medarbetare i verksamheterna upplever det som tryggt att man följer dem under en längre tid och att de får ständig uppföljning, berättar Fanny.

– Vi har pratat om att man ska följa strukturen i vårdprogrammet noga, hela året, för att kunna fånga upp allt. Det behöver inte synas tecken på restsymtom den första månaden. Saker förändras, vi har träffat personer
som personalen upplever som friska, men efter några månader kommer
exempelvis andfåddheten eller andra tydliga restsymtom. Så man behöver alltså inte ha någon problematik för att få påbörja programmet, säger Magdalena.

– Eftersom det här är så nytt är det viktigt att få med även dem utan symtom. Det är en stor del av dem som haft covid-19 som inte haft den här tydliga andningsproblematiken eller varit sängliggande, så det är ytterligare en aspekt, att vi kan bidra till forskningen om även de som inte har haft symtom vill vara med, avslutar Fanny.

sv
sv