Omställning i pandemitider

Möten och föreläsningar på nätet och uppladdade träningspass på hemsidan för träning i hemmet. Henrik Larsson, projektledare och ansvarig för kunskapshöjande insatser på FIFH, en av Europas största parasportföreningar, berättar hur de anpassat verksamheten till pandemin.

Henrik berättar att FIFH i början av pandemin kunde fortsätta aktiviteterna
i begränsad omfattning genom att minimera antalet deltagare på samma yta och ha tidsbokning i gymmet. Nu har på grund av ökningen av smitta och riktlinjerna från folkhälsomyndigheten varit tvungna att stänga ner alla
fysiska möten.
– FIFH är en mötesplats där människor kommer i bättre form och där man i med mötet med andra stärks både mentalt och fysiskt för att sedan återgå till sina liv med en ökad självständighet. Kontinuiteten är viktig, därför har vi fortsatt digitalt där vi kunnat, säger Henrik.

Digitala möten och träningspass
FIFH har lagt upp träningspass på sin hemsida om hur man håller sig i form så att medlemmarna kan vara aktiva i sina hemmamiljöer. Henrik är också ansvarig för Rullstolsakademien, som är en kurs för alla som hamnar i beroende till rullstol. Kursen syftar till att stärka personen, inte bara i hanteringen av hjälpmedlet, utan även hur olika moment i vardagen kan hanteras, med familj, arbetsgivare, den egna sorgeprocessen och så vidare. Ofta får man ett hjälpmedel, sen får man klara sig själv, vilket kan ha förödande konsekvenser, inte minst ekonomiskt. Om man inte utvecklar en självständighet i förhållande till sitt hjälpmedel blir man mer beroende av insatser än man skulle behöva vara, menar Henrik.

– Rullstolsakademien har fortsatt att träffas i stormöten på nätet. Vi har utvecklat olika teoretiska ämnen. Exempelvis har vi tagit tillfället i akt
att fördjupa oss mer i de medicinska kunskaperna än vad vi normalt sett har gjort i kursen, säger Henrik.

E-sport lockar till annan träning
Henrik säger att barn med funktionsnedsättning ofta hamnar i isolering och även en viss fysisk ohälsa för att de rör sig för lite. I FIFH:s ungdoms- satsningar vill de få dem att komma till FIFH för att de ska få träffa andra
personer som kommit längre i sin personliga utveckling eller självständighets-utveckling. FIFH hade just satsat på e-sportsutrustning med virtual reality-set, storbildsskärm och så vidare, när pandemin kom. Tanken är att om ungdomarna utövar e-sport i FIFH:s idrottslokaler, så är de vägg i vägg med bordtennis eller basket och plötsligt kanske de vill prova på något de kanske inte gjort om de suttit hemma med ett headset och spelat.
Henrik hoppas därför på att de snart kan öppna upp lokalerna igen.

sv
sv