Daglig verksamhet/HBTQIA+

Den dagliga verksamheten TEA (Tredje Enheten Autism) ger ut TEA tidning cirka 4 gånger per år. I det senaste numret har HBTQIA+-frågan fått stort utrymme.

Jonas Dyson, aktivitetsledare på TEA berättar att verksamheten håller på att HBTQI-certifieras och att både personal och brukare tycker att det är ett ämne som är viktigt att lyfta och arbeta kring. Vi upplever att deltagarna känner att de kan anförtro sig till oss, säger Jonas.

– Jag tycker det är bra att kunna prata om kärlek. Jag tycker att det går bra att prata med personalen här, säger Mattias Hautaniemi, deltagare på TEA.

Jonas menar att certifieringen har skapat en större medvetenhet kring att det finns människor som tycker, tänker och känner annorlunda än vad man själv gör och att det inte alltid är accepterat. Därför vill de uppmärksamma HBTQIA+ i tidningen. De skriver om certifieringen och om World Pride. I tidningen har de också i varje nummer ”tidningens begrepp”, där de förklarar ett ord som används när man pratar om ämnen
som rör HBTQIA+. I senaste numret förklarade de begreppet transperson. (Att bryta mot nor­mer kring könsidentitet/könsuttryck. Trans­personers könsidentitet och/eller könsut­tryck stämmer inte överens med det bio­logiska könet. Ordet trans kommer från latin och betyder överskrida. Trans har ingenting med den sexuella läggningen att göra.)

Mattias tycker om att åka iväg och göra reportage. Det är roligt att träffa nya människor och att intervjua och fotografera dem. Under World Pride ska han åka ut och göra reportage kring aktiviteterna i Malmö.

– Man kan hoppas att det kommer en tid då alla kan vara precis som de är, det vore underbart, säger Jonas.

Om TEA

På Tea daglig verksamhet tar personalen tillvara på del­tagarnas intressen, vilja och styrkor. De erbjuder aktiviteter som dans, musik, trädgårdsarbete och olika sorters skapan­de – bland annat framtagandet av tidningen. Tea tidning riktar sig till dem som arbetar inom funktionsstödsförvalt­ningen men även till personer som känner deltagarna. Tidningen delas ut till andra dagliga verksamheter och till kontoret på Fänriksgatan.

sv
sv