Tydliggörande pedagogik - ett stöd för arbetsminnet

Bilder, text och ett tydligt kroppsspråk. Det finns många olika strategier för att underlätta förståelsen i olika situationer, hålla kvar kunskap och skapa en känsla av sammanhang.

Annou Nilson, omsorgspedagog, berättar att de försöker arbeta utifrån KASAM-begreppet (Känsla av sammanhang). Den boende kan behöva stöd i en situation som känns kravfylld, eller kanske inte kan ta in all information på en gång. Det är viktigt att personalen kan hjälpa den boende att kunna hantera en situation, kanske genom att vara tydlig i bemötandet, i kroppsspråket och med det som sägs. För att sänka stressen kan det ibland vara bra att prata mindre och ta fram objekten istället.

– Det är viktigt att tänka på att inte prata för fort eller för mycket, att anpassa sig till personens förmåga och förutsättningar. Tydliggörande pedagogik är inte bara bra för dem som är på en tidigare utvecklingsnivå. Det handlar om att hjälpa personen att fokusera och att hålla kvar kunskap som hen kanske inte kan hålla fast i arbetsminnet på grund av sin funktionsnedsättning, säger Kerstin Carlberg, omsorgspedagog.

Anpassningar i lokalerna
På boendena arbetar personalen med tydliggörande pedagogik i lokalerna. De kan behöva vägleda de boende med var rullstolen eller rollatorn kan ställas för att andra ska komma förbi, eller att man kanske inte ska stå för nära en dörr, för att den kan öppnas. Markeringar gör det enklare för de boende. I köket finns det bilder på innehållet i skåpen och det finns recept med bildstöd. Personalen sätter upp bilder med förslag på kläder att ta på sig när man går ut, för att de upplever att de boende ofta har på sig för mycket eller för lite. Istället för att säga till kan vi visa det, så känner sig de boende inte tillrättavisade och stressade, säger Annou.

Widgit online
Widgit online är ett verktyg som några LSS-boenden börjat använda för att göra tydliggöranden. Det går att använda i datorn, som en app i en surfplatta, eller att skriva ut bildstöd. En färdig bildbank i verktyget gör att det går snabbt att ta fram ett nytt bildstöd. Det går också att ladda upp egna bilder. Annou berättar att de tidigare använde Word när de skulle sätta ihop ett tydliggörande men att det då tog tid att hitta bilder som var fria att använda. Daglig verksamhet använder samma verktyg, så många av de boende känner igen bilderna sedan tidigare, vilket Annou menar är en fördel.

– Vi har gått ifrån det väldig teoretiska perspektivet till att det ska landa i händerna, att man ska göra det. Det kan handla om enkla saker, som att du har med penna och papper och skriver ner några punkter om vad du pratat med den boende om. Det som är viktigt är att det blir hanterbart och begriplig för personalen så att det i sin tur fungerar för de boende. Widgit online är ett bra verktyg, för det är lätt att använda och personalen kan göra det själv, förklarar Kerstin.

sv
sv