Vaccination - ja eller nej?

Är vaccinet svaret på gåtan om hur pandemin ska upphöra? Maram Nahi och Charlotta Bergvik, vårdbiträden på Nobelgårdens LSS-boende och Sara Jacobsson, fysioterapeut delar med sig av sina tankar om vaccin, biverkningar och restriktioner.

Då många av de boende på Nobelgården behöver hjälp med det mesta arbetar man ofta nära dem och det är svårt att hålla avstånd. Personalen arbetar med skyddsutrustning för att skydda de boende. I sitt jobb som fysioterapeut rör sig Sara mellan olika boenden, och hon är rädd att dra med sig smitta mellan dem.

Ett svårt val
Att ta vaccinet är frivilligt. Det finns mycket information att ta del av för att bilda sig en upp­fattning om fördelar och risker, bland annat på 1177 eller Folkhälsomyndighetens webbplats. Men det sprids också rykten och det kan vara svårt att veta vad som är fakta och vad som är falska påståenden. Maram Nahi och Charlotta Bergvik har fått information om vaccinationen och de olika vaccinen från sin chef, men har också skaffat sig en uppfattning genom att följa med i media och genom prata med familj och vänner. Sara Jacobsson menar att en del mediers sätt att rapportera skapar rädsla och oro. Själv väljer hon att lita på Folkhälsomyndigheten och dem som har forskat i ämnet sedan pandemin startade, snarare än på sociala medier eller skvallertidningar. Charlotta valde att tacka ja till vaccinet.

– Jag tvekade först, men när jag pratade med vänner och kollegor tänkte jag att det är en säk­erhet för mig själv att göra det och att det nog är bättre än att inte göra det, säger hon.

Maram valde däremot att avstå från vaccina­tionen. 

– Självklart vill man ta ett vaccin som skyddar sig själv och samhället, men med tanke på att det inte finns långsiktiga studier som visar att det inte ger kraftiga biverkningar, eller om det kan påverka på annat sätt, valde jag att avvakta. Kanske vaccinerar jag mig i framtiden, säger Maram.

Maram tänker också att man kanske är mer positivt inställd till ett vaccin än ett annat, och tror därför att fler skulle tacka ja till vaccination om man hade möjlighet att välja vilket vaccin man skulle få.

För Sara var det självklart att tacka ja till vaccinet. Det har varit en väldigt tung tid, för hela världen och särskilt för vården menar hon. Många av hennes patienter har drabbats väldigt hårt. De använder skyddsutrustning och är väldigt noga med hygien, men vaccination är ytterligare ett säkerhetssteg menar hon. Hon är inte särskilt orolig för biverkningar.

– Alla vaccin och mediciner har biverkningar, även sådant man använder i vardagen utan att tänka på det. Man kan drabbas hårt efter att man har haft covid-19 också. Jag ser att fördelarna med vaccinen överväger, jämfört med hur sjukdomsbilden ser ut. Sjukdomen har slagit väldigt olika och även om du klarar dig kanske du råkar ge det till någon som inte klarar sig lika bra, säger Sara.

Tankar om framtiden
Maram tror att det krävs strängare restriktioner för att viruset ska utrotas. Sara vill bidra till flockimmunitet genom att vaccinera sig. Då kanske smittan kan minska och det blir möjligt att släppa på restriktionerna. Hon tror även att sommaren och värmen kommer att bidra, inte minst för att man kan umgås mer utomhus. Charlotta tycker sig ha sett att följsamheten kring restriktionerna varierar. Om alla istället skulle följa dem hela tiden tror hon att smittan skulle gå ner fortare.

– Man lever på hoppet, emellanåt blir det bättre och smittan går ner, sen kommer den igen. Men jag hoppas och tror att vaccinationen ska hjälpa, säger Charlotta.

sv
sv