Cintia Rosberg och Antonio Larsson deltog tillsammans i Mitt val.

Cintia Rosberg och Antonio Larsson deltog tillsammans i Mitt val.

I en demokrati ska alla kunna rösta

”Grundbulten i en demokrati är att man har rätt och möjlighet att avlägga sin röst oavsett vad man har för förutsättningar,” säger Matilda Quisbert, valsamordnare i Malmö stad. För stadens del handlar det bland annat om att tillgängliggöra röstningslokaler och information om valet.

Lättpratad valdiskussion med Mitt val

En onsdagskväll innan valet har lokala politiker och deltagare i studiecirkeln Mitt val samlats på mötesplatsen Garaget för en lättpratad valdiskussion. Inför kvällen har alla inbjudna politiker gått en digital kurs för att lära sig prata med ett enklare språk. Arrangören Studieförbundet Vuxenskolan vill med metoden Mitt val öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Vi har dissekerat politikens innebörd, varför man ska rösta och vad det betyder. Det är inte alla i resten av världen som kan göra det, berättar Antonio Larsson som deltagit i Mitt val.

– Det är svårt att förstå vad politikerna menar även om man är fullt kompetent. Men det finns lättläst och massa annat material som man kan välja mellan. Jag har vuxit upp med föräldrar som varit politiskt engagerade och har fått lära mig att är du intresserad får du ta ansvar och göra din röst hörd.

Under kvällen lyfts allt från behovet av förbättrad psykiatri till att killar och tjejer borde ha lika möjligheter att spela på bra fotbollsplaner. Men mest hettar det till när Antonio Larsson ställer en fråga om färdtjänst till politikerna:

– Hur ska ni förbättra färdjänsten? Det är mycket strul med den. Jag är med i en förening som heter Grunden, många gånger har vi fått vänta flera timmar när vi ska hem från vår lokal utan att det kommer någon bil. Så möts vi av arga taxichaufförer som skriker på oss.

Politikerna på plats är överens om att det är en allvarlig fråga och lyfter fram olika förslag på förbättringar – allt från att införa en kommunal telefonväxel och utbildning i bemötande, till att ta över färdtjänsten i kommunal regi och minska bilträngseln på Malmös gator.

Efter valdiskussionen berättar Antonio Larsson att det blivit lättare att veta vad han ska rösta på.

– Innan kände jag mig kluven, men nu har jag fått ett bättre hum. Det känns mer tryggt att rösta den 11 september.

Alla ska kunna rösta

Matilda Quisbert arbetar som valsamordnare på Malmö stads valkansli. Ett av deras uppdrag är att se till att alla röstningslokaler är tillgängliga.

– Det ligger i vårt demokratiska uppdrag att se till att alla som vill får och kan rösta. Det är ju någonstans grundbulten i en demokrati att man har rätt och möjlighet att avlägga sin röst oavsett vad man har för förutsättningar. Att bli bättre på det gör ju att vi stärker demokratin och gör att den blir mer tillgänglig för alla.

Framför allt används kommunala lokaler, som skolor och idrottshallar, som ofta är rymliga och tillgänglighetsanpassade. Ibland behövs förbättringar, det kan bland annat handla om att placera ut ramper och synliggöra pelare och trösklar med varseltejp.

Men i valkansliets uppdrag ligger också att möjliggöra röstning för personer som inte kan ta sig till en röstningslokal.

– Det gör vi bland annat genom att våra röstmottagare åker till olika platser som äldreboenden, sjukhuset, häktet, anstalter och andra ställen som folk har svårt att ta sig ifrån.

Sedan 2018 ska alla kommuner också erbjuda ”ambulerande röstmottagning” berättar Matilda Quisbert. Det innebär att röstmottagare åker hem till enskilda privatpersoner som inte kan ta sig till en röstningslokal och inte har någon som kan hjälpa dem med budröstning.

– Det är mycket material som ska upp och ner i olika lägenheter, men de vi möter blir väldigt glada. Alla säger ”men gud vad bra att ni har möjlighet att göra det här, det kunde jag aldrig tro”. Det känns som en väldigt värdefull insats.

Arbetet fortsätter mellan valen

På funktionsstödsförvaltningen har förberedelserna inför valet till stor del handlat om att tillgängliggöra information. Bland annat har man gjort en lättläst valguide om varför det är viktigt att rösta och hur det går till. Anna Karin Odhner arbetar som utvecklingssekreterare och har ingått i funktionsstödsförvaltningens valsamordningsgrupp. Just nu utvärderar de insatserna och ser vad som kan utvecklas inför nästa val.

– Vi är övertygade om att det inte räcker med enskilda punktinsatser ett halvår innan valet. Vi måste vidga perspektivet och arbeta för ökad demokratisk delaktighet även när det inte är valår. Förutom att arbeta direkt med förvaltningens målgrupper behöver vi också hitta former för hur medarbetare kan lyfta de här frågorna i sina verksamheter.

Rinella Rioda som är cirkelledare för Mitt val är inne på samma spår:

– Om vi vill få fler att rösta måste vi jobba med demokratifrågor mellan mandatperioderna och prata om att det är en rättighet att rösta. Har jag rätt att säga vad jag tycker, blir jag hörd? Det blir lättare att prata om när man går ner på den lilla nivån och utgår från sin vardag – som det här med färdtjänst. Så att nästa gång man ska välja vet man mer.

Siffror om valdeltagande

I riksdagsvalet 2018 röstade 84 procent av personer med funktionsnedsättning jämfört med 91 procent i övriga befolkningen, enligt en analys av Statistiska centralbyrån. Valdeltagandet skiljer sig mellan personer med olika typer av funktionsnedsättning. Det är särskilt lågt bland personer med synsvårigheter, nedsatt rörelseförmåga, svåra besvär av oro, ångest och ängslan samt stora problem på grund av en neuropsykiatrisk diagnos. SCB:s senaste undersökning av valdeltagande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning är från 2006, då uppgav bara fyra av tio personer i gruppen att de röstade.

Mitt val

Läs mer om Mitt val på sv.se/mittval.

sv
sv