Funktion Malmö är en tidning om hur Malmö stad arbetar med LSS och socialpsykiatri.