Om Funktion Malmö

Funktion Malmö är en tidning för dig som är nyfiken på hur Malmö stad arbetar med funktionsstöd.

I tidningen kan du läsa om verksamheter och personer inom bland annat daglig verksamhet, LSS-boenden och socialpsykiatri.

Tidningen görs av funktionsstödsförvaltningen och kommer ut med 3–4 nummer om året. Den delas bland annat ut till förvaltningens alla verksamheter och till brukarorganisationer.

Kontakta redaktionen

Om du har frågor om Funktion Malmö kan du kontakta redaktören Annie Boldt: annie.boldt@malmo.se.

sv