$left
$middle

Fordons- och transportprogrammet

Du som är intresserad av att arbeta inom fordonsbranschen bör ha ett intresse för teknik, datorer och mekanik. Oavsett vilket yrke inom branschen som du är intresserad av så kan vi ge dig utbildningen.

Våra inriktningar

Detta läser du

En praktisk utbildning

Du som går fordons- och transportprogrammet erbjuds 15 körlektioner och körkortsteori. Om du har valt inriktningen transport ingår naturligtvis de olika körkortsutbildningarna i programmet.

Truckutbildning ingår i utbildningen för transportelever, men för dig som går annat nationellt program erbjuder vi möjligheten att på loven ta truckkörkort.

Under din utbildning ingår 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Att välja inriktning

Du som börjar läsa fordons- och transportprogrammet kommer under ditt första år välja inriktning: personbil, karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner eller godshantering.

Om du däremot vill utbilda dig till yrkesförare gör du ett direktval till transport i din gymnasieansökan.

Grundläggande högskolebehörihet

Om du har valt högskoleförberedande kurser som individuella val och läser 100 poäng utökad kurs kan du skaffa dig grundläggande behörighet till högskolan och kan därmed söka dig vidare till ännu fler utbildningar.

Kontaktinformation och länkar

sv