$left
$middle

Fordons- och transportprogrammet

Du som är intresserad av att arbeta inom fordonsbranschen bör ha ett intresse för teknik, datorer och mekanik.

Oavsett vilket yrke inom branschen som du är intresserad av så kan vi ge dig utbildningen.

Våra inriktningar

Karosseri och lackering

Bilskadereparatören jobbar med krockskadade fordon. Det handlar om att mäta, rikta, återställa eller byta ut detaljer.

Lastbil och mobila maskiner

Om du väljer att bli lastbilsmekaniker får du ett mycket omväxlande arbete. Du får inte bara en bra grundutbildning utan också stora utvecklingsmöjligheter inom yrket.

Personbil

Utbildningen i personbilsteknik ger dig kunskap om hur personbilens delar fungerar och är uppbyggda samt hur de samverkar i fordonet. Inriktningen ger dig också kompetens att förebygga, söka och åtgärda fel på personbilar.

Transport

Inriktning transport ger dig en grundutbildning inom transportområdet. Genomförd utbildning ger dig kompetens och behörighet att köra buss, tung lastbil med släp och truck samt att lasta och lossa gods på fordon och terminaler.

Detta läser du

En praktisk utbildning

Du som går fordons- och transportprogrammet erbjuds 15 körlektioner och körkortsteori. Om du har valt inriktningen transport ingår naturligtvis de olika körkortsutbildningarna i programmet.

Truckutbildning ingår i utbildningen för transportelever, men för dig som går annat nationellt program erbjuder vi möjligheten att på loven ta truckkörkort.

Under din utbildning ingår 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Att välja inriktning

Du som börjar läsa fordons- och transportprogrammet kommer under ditt första år välja inriktning: personbil, karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner eller godshantering.

Om du däremot vill utbilda dig till yrkesförare gör du ett direktval till transport i din gymnasieansökan.

Grundläggande högskolebehörighet

Om du har valt högskoleförberedande kurser som individuella val och läser 100 poäng utökad kurs kan du skaffa dig grundläggande behörighet till högskolan och kan därmed söka dig vidare till ännu fler utbildningar.

Kontaktinformation och länkar

sv