$left
$middle

Personbil

Utbildningen i personbilsteknik ger dig kunskap om hur personbilens delar fungerar och är uppbyggda samt hur de samverkar i fordonet. Inriktningen ger dig också kompetens att förebygga, söka och åtgärda fel på personbilar.

Om inriktningen

Som bilmekaniker har du både ansvars- och servicekänsla. Du ska kunna utföra service, diagnoser, reparationer, justeringar och renoveringar.

Även om vanliga mekanikerjobb fortfarande finns, handlar yrket idag mest om kvalificerade arbeten i bilens datorstyrda fordonssystem.

Inom ämnet personbilsteknik finns nio kurser. Varje kurs utvecklar kunskap om uppbyggnaden och funktionen hos delar inom ett avgränsat område. Kurserna utvecklar också kompetens i felsökning och i att förebygga och åtgärda fel inom det avgränsade området.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I undervisningen arbetar du med uppgifter som liknar situationer du kommer att möta på din framtida arbetsplats. Minst 15 veckor av din utbildning är APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Kontaktinformation och länkar

sv