$left
$middle

Introduktionsprogram

Du som vill bli behörig till ett nationellt program är välkommen till våra introduktionsprogram. När du läser på ett introduktionsprogram har du en individuell studieplan och du studerar på heltid.

Våra introduktionsprogram

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker.

Läs mer om introduktionsprogram som erbjuds i Malmö, hur du söker samt hur antagningen går till.

Kontaktinformation och länkar

sv