$left
$middle

Individuellt alternativ

För dig som inte riktigt vet vad du vill och fattas betyg för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen är helt anpassad för dig och tillsammans med dig skapar vi en studieplan efter dina behov. Målet med dina studier på Bellevue gymnasium är att ge dig behörighet till yrkesprogram, annan utbildning eller till arbete.

Programmet kan innehålla grundskoleämnen och gymnasiekurser.

Bli redo för ditt nästa steg – vad det än är.

Detta läser du

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker.

Läs mer om introduktionsprogram som erbjuds i Malmö, hur du söker samt hur antagningen går till.