$left
$middle

Sjukanmälan och frånvaro

Frånvaroanmälan är obligatorisk och kan göras via telefon eller Dexter.

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev via telefon eller Dexter dagligen under sjukfrånvaron.

Om du känner dig dålig eller av andra skäl måste lämna skolan under dagen, ska du meddela mentor innan du lämnar skolan.

Längre frånvaro

Är du sjuk mer än fem dagar, eller återkommande sjuk, ska du lämna läkarintyg till mentor eller skolsköterska.

Ledighet

Längre ledighet beslutas av rektor efter yttrande av mentorn, men endast om det finns särskilda skäl, begäran ska göras skriftligt i båda fallen och lämnas in i god tid.

Frånvaro – rutiner och regler

Giltig frånvaro är frånvaro som är anmäld till skolan eller ledighet som är beviljad av mentor eller rektor i förväg.

Om du är borta från skolan utan att vara sjuk eller ledig, eller utan att någon lärare har sagt ja till det, räknar CSN det som ogiltig frånvaro. Då kan du bli av med studiebidraget.