$left
$middle

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för dig som enskild elev och syftar till att du ska kunna bli behörig till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Individuellt alternativ kan även vända sig till dig som saknar kunskaper för att kunna tillgodogöra dig en gymnasieutbildning, och därför behöver en mer allmänt inriktad utbildning.

Om det finns synnerliga skäl kan även elever som är behöriga till ett nationellt program antas till individuellt alternativ. Utbildningen står inte öppen för elever som är behöriga till språkintroduktion.

Heleneholms gymnasium erbjuder två olika former av individuellt alternativ.

Våra introduktionsprogram

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker.

Läs mer om introduktionsprogram som erbjuds i Malmö, hur du söker samt hur antagningen går till.

Kontaktinformation och länkar

sv