$left
$middle

Hjälp i studierna

Vi på Heleneholms gymnasium erbjuder dig som elev det stöd du behöver.

Vårt elevhälsoteam består av kurator, specialpedagog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare och träffas regelbundet för att arbeta med och snabbt ta hand om dig ifall behov uppstår.

På skolan har vi dessutom ett stort och rymligt bibliotek med möjlighet till enskilda studier.

Varje vecka erbjuder vi studiehandledning för att du ska kunna lära dig bättre och snabbare.