$left
$middle

Yrkesintroduktion - allmän yrkesorientering

På yrkesintroduktion - allmän yrkesorientering får du lära dig om och testa olika yrken innan du bestämmer dig.

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i. Den innehåller även hela eller delar av kurser som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram.

Utbildningen är främst för dig som är nyfiken på yrkesprogram, men som behöver studera och få betyg i grundskoleämnen för att bli behörig att studera vidare. Den passar dig som vill få möjlighet att prova på olika yrken och förbereda dig för yrkesutbildning.

Om du är behörig till språkintroduktion kan du inte gå denna utbildning.

Efter utbildningen

Du kan gå vidare till yrkesintroduktion med inriktning mot ett yrke, programinriktat val eller ett nationellt yrkesprogram. Andra vägar är yrkesutbildning inom vuxenutbildningen eller folkhögskola.

Detta läser du

När du börjar på skolan tar vi tillsammans fram till en studieplan som passar dina behov och mål.

Du läser de ämnen som du behöver för att bli behörig att söka vidare till annan utbildning.

Du lär dig även om olika yrken och blir rustad för yrkesutbildning och arbetslivet på olika sätt. Du kan till exempel läsa yrkeskurser. Tillsammans med din klass gör du studiebesök på bland annat arbetsplatser.

Vill du veta mer?

Undrar du något om individuellt alternativ? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren. Kontakta Amani Hallberg, 0733-03 13 42 om du har frågor om utbildningen.

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker.

Läs mer om introduktionsprogram som erbjuds i Malmö, hur du söker samt hur antagningen går till.

Kontaktinformation och länkar

sv