$left
$middle

Försäljnings- och serviceprogrammet

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med handel, service och kommunikation. På Borgarskolan utbildar vi dig för arbete i yrken inom service och detaljhandel.

Om programmet

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare.

När du tar studenten från detta program har du stor praktisk erfarenhet från projekt, praktik och andra upplevelser i arbetslivet. Du kommer också att få erfarenhet av att starta och driva ett eget företag inom ramen för UF (Ungt Företagande) samt läsa företagsekonomi.

Programmet är ett yrkesprogram men kan också vara en utmärkt grund för vidare studier. Genom att läsa engelska 6 samt svenska 2 och 3 så får du en grundläggande högskolebehörighet. Det finns många utbildningar att välja på efter gymnasiet, både yrkeshögskoleutbildningar (YH) och universitet och högskolor, såväl i Sverige som runt om i världen. Malmö Borgarskola är en internationell skola och för dig som vill fortsätta att läsa ett modernt språk eller göra praktik utomlands finns här de möjligheterna för dig.

Handeln är en bransch i stor förändring, framförallt med anledning av den digitalisering som pågår i samhället, påskyndad av pandemin.

På Malmö Borgarskola utbildar vi våra elever för framtidens handel; allt från de lokala specialistbutikerna till de världsomspännande digitala försäljningskanalerna. Oavsett formen för handeln så kommer våra elever att förstå kundernas behov, kunna ge utmärkt service, förstå hur marknadsföring och logistik påverkar försäljningsresultaten samt förstå vikten av att agera för hållbar konsumtion. Eleverna får de rätta verktygen för att analysera marknadens behov och kan därmed driva och utveckla företagandet i en föränderlig värld. Handelsbranschen må förändras, men arbetstillfällena kommer alltid att finnas kvar.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Under din utbildning får du 15 veckors APL (arbetsplatsförlagd utbildning) som innebär att du får känna på arbetslivet och skapa näringslivskontakter för framtiden.

Detta läser du

Ett yrkesliv i handelsbranschen

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare.

På Malmö Borgarskola utbildar vi våra elever för framtidens handel – allt från de lokala specialistbutikerna till de världsomspännande digitala försäljningskanalerna.

Vi ger dig de rätta verktygen

Handeln är en bransch i stor förändring, framförallt med anledning av den digitalisering som pågår i samhället, påskyndad av pandemin.

Oavsett formen för handeln så kommer du som elev att förstå kundernas behov, kunna ge utmärkt service, förstå hur marknadsföring och logistik påverkar försäljningsresultaten samt förstå vikten av att agera för hållbar konsumtion. Du kommer att ha de rätta verktygen för att analysera marknadens behov och därmed kunna utveckla företagandet i en föränderlig värld. Handelsbranschen må förändras, men arbetstillfällena kommer alltid att finnas kvar.

Efter utbildningen

När du tar studenten från detta program har du massor av praktisk erfarenhet från projekt och upplevelser i arbetslivet.

Programmet är ett yrkesprogram men kan också vara en utmärkt grund för vidare studier. Det finns många utbildningar att välja på efter gymnasiet, yrkeshögskoleutbildningar (YH), universitet och högskolor, både i Sverige och runt om i världen.

Kontaktinformation och länkar

sv