$left
$middle

Försäljnings- och serviceprogrammet

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation. På Borgarskolan utbildar vi dig för arbete i yrken inom service och detaljhandel.

Om programmet

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare.

På Malmö Borgarskola utbildar vi våra elever för framtidens handel – allt från de lokala specialistbutikerna till de världsomspännande digitala försäljningskanalerna.

Under ditt andra och tredje läsår läser du fördjupningskurser inom handel. Dessa kurser har vi skräddarsytt åt dig tillsammans med de branschföretag i Malmö- och Köpenhamnsregionen som vet vad som är mest efterfrågat ute i näringslivet.

Under år 2 och 3 får du också högskolebehörighet om du väljer det. Genom att välja en extra kurs i svenska och engelska som individuellt val får du grundläggande behörighet till högskolestudier.

Vill du läsa mer språk erbjuder vi engelska på Cambridge-nivå samt moderna språk.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Under din utbildning får du 15 veckors APL (arbetsplatsförlagd utbildning) som innebär att du får känna på arbetslivet och skapa näringslivskontakter för framtiden.

Detta läser du

Ett yrkesliv i handelsbranschen

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare.

På Malmö Borgarskola utbildar vi våra elever för framtidens handel – allt från de lokala specialistbutikerna till de världsomspännande digitala försäljningskanalerna.

Vi ger dig de rätta verktygen

Handeln är en bransch i stor förändring, framförallt med anledning av den digitalisering som pågår i samhället, påskyndad av pandemin.

Oavsett formen för handeln så kommer du som elev att förstå kundernas behov, kunna ge utmärkt service, förstå hur marknadsföring och logistik påverkar försäljningsresultaten samt förstå vikten av att agera för hållbar konsumtion. Du kommer att ha de rätta verktygen för att analysera marknadens behov och därmed kunna utveckla företagandet i en föränderlig värld. Handelsbranschen må förändras, men arbetstillfällena kommer alltid att finnas kvar.

Efter utbildningen

När du tar studenten från detta program har du massor av praktisk erfarenhet från projekt och upplevelser i arbetslivet.

Programmet är ett yrkesprogram men kan också vara en utmärkt grund för vidare studier. Det finns många utbildningar att välja på efter gymnasiet, yrkeshögskoleutbildningar (YH), universitet och högskolor, både i Sverige och runt om i världen.