$left
$middle

Läsåret 2021/22

Här hittar du som är elev och vårdnadshavare aktuella datum och lovdagar för pågående läsår. Vi har även samlat andra viktiga datum om vad som händer på skolan.

Viktiga datum under året

Öppet hus

18 november 2021
23 november 2021
26 januari 2022

Utvecklingssamtal

17 november 2021 (med mentor)
10 mars 2022 (med undervisande lärare)

Information om att boka tid för samtal skickas ut via mentorerna.

Utspark och skolavslutning

Studentutsläpp, onsdagen 8 juni 2022.
Skolavslutning: 16 juni 2022

IB Graduation 2021

Saturday 21st of August (By invitation).