$left
$middle

Läsåret 2021/22

Här hittar du som är elev och vårdnadshavare aktuella datum och lovdagar för pågående läsår. Vi har även samlat andra viktiga datum om vad som händer på skolan.

Viktiga datum under året

Öppet hus

18 november 2021, kl.17.30-20.00
23 november 2021, kl.17.30-20.00
26 januari 2022, kl.17.30-20.00
4 maj 2022, kl.16.00-18.00

Utvecklingssamtal

17 november 2021 (med mentor)
10 mars 2022 (med undervisande lärare)

Information om att boka tid för samtal skickas ut via mentorerna.

Utspark och skolavslutning

Studentutsläpp, onsdagen 8 juni 2022
(Klasstider tillkommer)

Skolavslutning, 16 juni 2022