$left
$middle

Samhällsvetenskapsprogram med internationell specialisering

För dig som vill ha en tydlig internationell prägel på hela din utbildning erbjuder Malmö Borgarskola samhällsvetenskapsprogrammet med internationell specialisering.

Internationell specialisering

Det här är en utbildning med egen sökväg för dig som vill fördjupa dina studier i internationell politik, globala miljö- och klimatfrågor, fredsfrågor, global ekonomi och studier om mänskliga rättigheter. Allt ur ett historiskt, nutida, framtida och internationellt perspektiv.

Med en internationell specialisering kommer du att få teoretiska och praktiska verktyg för att förstå och kunna analysera varför vår värld fungerar som den gör, vad det leder till för individer och samhällen och hur man kan skapa en mer hållbar värld socialt, ekonomiskt och inte minst ekologiskt.

Undervisande lärare på programmet har stor erfarenhet av internationella frågor både teoretiskt och praktiskt.

Internationell specialisering innebär att du kommer att få en fördjupad förståelse för hur internationella samarbeten ser ut på olika nivåer genom bland annat:

  • Specialiseringskurserna internationella relationer, global historia samt en global och hållbar värld
  • möjlighet till studieresor och studiebesök inom och utanför Sverige
  • fokus på frågor som rör EU och möjligheten att bli en av skolans juniora EU-ambassadörer, vilket bl.a. ger goda möjligheter att ta del av resor till Bryssel
  • chansen att delta i våra populära FN-rollspel.

Forma din utbildning

Vill du färga dina studier än mer internationellt så erbjuder vi studier i engelska till högsta nivå med möjlighet till Cambridgecertifikat och naturligtvis fortsättningsstudier i moderna språk som spanska, franska och tyska. I de sistnämnda ingår en studieresa det avslutande året till Spanien, Frankrike alternativt Tyskland.

Möjlighet till att författa fördjupande arbete inom det språk du valt kommer att erbjudas och du kommer att kunna skriva ditt gymnasiearbete på engelska. Vissa individuella val erbjuds också på engelska.

Efter gymnasiet

På Malmö Borgarskola arbetar vi alltid med att förbereda dig för framtida universitetsstudier. Dels innebär det att ge ämneskunskap på en hög nivå, dels innebär det att vi arbetar så som man förutsätts kunna arbeta på universitetet.

För dig som läser samhällsprogrammet internationell specialisering (SI) innebär det att du blir väl rustad för vidare studier i t.ex. juridik, statsvetenskap, nationalekonomi, miljö- och humanitära frågor både vid svenska och utländska universitet.

Du förbereds för eventuellt framtida arbete på arbetsplatser såsom EU, FN och andra internationellt präglade organisationer. Är du samhällsvetaren som är nyfiken på världen – välkommen till SA med internationell specialisering (SI) på Malmö Borgarskola.

Kontaktinformation och länkar

sv