$left
$middle

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill veta mer om ekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig vad som krävs för att starta och driva företag.

Du får också en inblick i det svenska rättssystemet och internationell handel.

Vi erbjuder inriktning

Ekonomi

Du får lära dig företagsekonomins grunder som bokföring och bokslut. Du får också utveckla kunskaper inom områden som affärsidéer, företagande, ledarskap och organisation samt marknadsföring.

Detta läser du

Under året

År 1

Vi skapar en stabil grund för vidare ämnesstudier och lär oss om hur individer påverkar och påverkas av samhällen i olika delar av världen och genom historien. Vi är öppna och visar förståelse för andra människors tankar och idéer. Vi arbetar ämnesövergripande och möter verkligheten genom studiebesök, resor och externa föreläsare. Vi samarbetar nära med universitet, organisationer och företag i vårt närområde.

År 2

Vi fördjupar våra kunskaper om individen i det globala samhället, och lär oss mer om olika metoder för att undersöka och förklara vår omvärld. Tillsammans med nyfikna klasskompisar och kunniga lärare fortsätter vi att utveckla vår förståelse av vår omvärld.

Vi tänker utanför boxen och vågar prova nya idéer med ett kreativt och innovativt förhållningssätt. Med nya kunskaper och färdigheter bygger vi vidare på ett framgångsrikt samarbete med universitet, organisationer och företag i närområdet.

År 3

Vi fördjupar våra kunskaper om internationella relationer, ledarskap och organisationer i fördjupningskurser, där även gymnasiearbetet kommer in. Vi planerar för besök i EU-parlamentet och andra internationella institutioner, och på hemmaplan genomför vi FN-rollspel där vi tar upp dagsaktuella frågor och kriser.

Som entreprenörer testar vi olika vägar att jobba med olika former av hållbarhet genom Ung Företagsamhet. Tillsammans skapar vi en gedigen kunskapsbas och förmåga att tolka och förstå samhället omkring dig, samt lär oss använda de verktyg genom vilka vi kan förändra världen.

En bred utbildning

Ekonomiprogrammet på Malmö Citadellsgymnasium ger kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Det är också en del av skolans profil och en viktig pusselbit i vår gemensamma framtid.

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet, UF, ingår i din utbildning. Undervisningen ska främja kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Genom att starta och driva ett företag lär du dig företagande på riktigt, att bygga upp ett nätverk och att växa som människa.

Efter gymnasiet

Du blir efter avslutad utbildning väl förberedd för vidare studier till framtida jobb som exempelvis affärsutvecklare, analytiker, chef, controller, entreprenör, jurist, marknadsförare, projektledare eller revisor.

Vill du veta mer?

Undrar du något om ekonomiprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Emma Erlandsson, 0721-57 91 50, om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv