$left
$middle

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill veta mer om försäljning, marknadsföring och service. Du får lära dig att se kundmönster och beteende och hur man kommunicerar med internationella affärskunder. Du får också inblick i affärsutveckling och digital handel.

En bred utbildning

Om du siktar på att bli butikschef så blir du väl förberedd för karriärutveckling inom handelsbranschen. Du får också utveckla kunskaper inom områden som entreprenörskap och eget företagande.

Försäljnings- och serviceprogrammet på Malmö Citadellsgymnasium ger kunskaper om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som är en del av skolans profil och en viktig pusselbit i vår gemensamma framtid.

Skolan ger dig möjlighet att få grundläggande behörighet att söka till högskola och universitet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en del av din utbildning och genomförs på plats hos en arbetsgivare. På arbetsplatsen kommer du att få möjlighet att utveckla såväl yrkeskunskaper som en egen yrkesidentitet. Du genomför APL under minst 15 veckor och främst hos skolans samarbetspartners.

Detta läser du

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet, UF, ingår i din utbildning. Undervisningen ska främja kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Genom att starta och driva ett företag lär du dig företagande på riktigt, att bygga upp ett nätverk och att växa som människa.

Efter gymnasiet

Du blir efter avslutad utbildning väl förberedd för jobb som exempelvis chef, entreprenör, försäljare, inköpare, kommunikatör, marknadsförare, projektledare eller utställningsdesigner.

Utbildningen ger dig också möjlighet att fortsätta studera på yrkeshögskola.

Kontaktinformation och länkar

sv