$left
$middle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill veta mer om demokrati, etik, genus, kommunikation och miljö. Du får lära dig argumentation, källkritik och vetenskapligt arbetssätt.

Du får också inblick i hur dagens samhälle kan förstås utifrån historien och hur det kan bestämma riktningen för framtida samhällsförändringar.

Vi erbjuder inriktning

Samhällsvetenskap

Du får lära dig att tolka frågor om samhället, förklara händelser och hur saker och ting hänger samman. Du får också utveckla kunskaper inom områden som vilka villkor människor lever under och hur oskrivna regler påverkar människors beteende.

Detta läser du

Under året

År 1

Vi skapar en stabil grund för vidare ämnesstudier och lär oss om hur individer påverkar och påverkas av samhällen i olika delar av världen och genom historien. Vi är öppna och visar förståelse för andra människors tankar och idéer.

Vi arbetar ämnesövergripande och möter verkligheten genom studiebesök, resor och externa föreläsare. Vi samarbetar nära med universitet, organisationer och företag i vårt närområde.

År 2

Vi fördjupar våra kunskaper om individen i det globala samhället, och lär oss mer om olika metoder för att undersöka och förklara vår omvärld.

Tillsammans med nyfikna klasskompisar och kunniga lärare fortsätter vi att utveckla vår förståelse av vår omvärld. Vi tänker utanför boxen och vågar prova nya idéer på ett kreativt och innovativt förhållningssätt. Med nya kunskaper och färdigheter bygger vi vidare på ett framgångsrikt samarbete med universitet, organisationer och företag i närområdet.

År 3

Vi fördjupar våra kunskaper om internationella relationer, ledarskap och organisationer i fördjupningskurser, där även gymnasiearbetet kommer in. Vi planerar för besök i EU-parlamentet och andra internationella institutioner, och på hemmaplan genomför vi FN-rollspel där vi tar upp dagsaktuella frågor och kriser.

Som entreprenörer testar vi olika vägar att jobba med olika former av hållbarhet genom Ung Företagsamhet. Tillsammans skapar vi en gedigen kunskapsbas och förmåga att tolka och förstå samhället omkring dig, samt lär oss använda de verktyg genom vilka vi kan förändra världen.

En bred utbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet på Malmö Citadellsgymnasium ger en förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Det är också en del av skolans profil och en viktig pusselbit i vår gemensamma framtid.

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet, UF, ingår i din utbildning. Undervisningen ska främja kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Genom att starta och driva ett företag lär du dig företagande på riktigt, att bygga upp ett nätverk och att växa som människa.

Efter gymnasiet

Du blir efter avslutad utbildning väl förberedd för vidare studier till framtida jobb som exempelvis chef, diplomat, entreprenör, gymnasielärare, journalist, projektledare, psykolog, samhällsplanerare eller utredare.

Vill du veta mer?

Undrar du något om samhällsvetenskapsprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Emma Erlandsson, 0721-57 91 50, om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv