$left
$middle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill veta mer om demokrati, etik, genus, kommunikation och miljö. Du får lära dig argumentation, källkritik och vetenskapligt arbetssätt. Du får också inblick i hur dagens samhälle kan förstås utifrån historien och hur det kan bestämma riktningen för framtida samhällsförändringar.

Vi erbjuder inriktning

Detta läser du

En bred utbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet på Malmö Citadellsgymnasium ger en förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Det är också en del av skolans profil och en viktig pusselbit i vår gemensamma framtid.

Efter gymnasiet

Du blir efter avslutad utbildning väl förberedd för vidare studier till framtida jobb som exempelvis chef, diplomat, entreprenör, gymnasielärare, journalist, projektledare, psykolog, samhällsplanerare eller utredare.