$left
$middle

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill veta mer om digital teknik, dess möjligheter och utveckling. Du får lära dig att utveckla en idé, designa, konstruera och producera. Teknikutveckling innebär att simulera, bedöma rimligheter och dra slutsatser. Du får också inblick i hur tekniskt innehåll och modeller presenteras med interaktiva och digitala medier.

Vi erbjuder inriktning

Detta läser du

En bred utbildning

Teknikprogrammet på Malmö Citadellsgymnasium ger kunskap om teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Det är också en del av skolans profil och en viktig pusselbit i vår gemensamma framtid.

Efter gymnasiet

Du blir efter avslutad utbildning väl förberedd för vidare studier till framtida jobb som exempelvis arkitekt, civilingenjör, entreprenör, industridesigner, läkare, pilot, projektledare eller utvecklare.