$left
$middle

Upprop ht 2022

Välkomna till upprop den 22 augusti

Måndagen den 22 augusti välkomnar vi alla nya elever i årskurs 1 klockan 8.30 med upprop samt möte med både mentor och klassansvarig. Dagen avslutas med gemensam lunch klassvis. Vi beräknar vara klara cirka klockan 12.

Årskurs 2 och 3 börjar dagen kl.12 och beräknas sluta kl.14.20.

HVOI välkomnas till upprop i klassrummet klockan 8.15

Blanketter inför uppropet

Inför uppropet är det mycket bra om du som elev och vårdnadshavare har möjlighet att skriva ut blanketterna nedan, läsa, fylla i dem och ta med till uppropet. Kom även ihåg att signera datoravtalet längst ner.

Utlån av digital enhet

Under skoltiden ges möjlighet att låna en digital enhet av skolan. För att kunna hämta ut en enhet måste du som vårdnadshavare eller myndig elev först signera en överenskommelse med skolan.

Specialkost för elev

Du som elev som behöver specialkost på grund av medicinska skäl eller önskar vegetarisk kost dagligen ska göra en anmälan om specialkost via länken nedan.