$left
$middle

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Hälsa, vård och omsorg inriktning idrott är programmet för dig som gillar idrott och hälsa.

Inför utbildningen

Innan eleven påbörjar sin utbildning hos oss erbjuds elev med
vårdnadshavare ett mottagandesamtal i skolans lokaler.
Vid detta samtal är även skolsköterska, biträdande rektor samt personal från skolan med.
I mottagandesamtalet kan ni som familj delge oss elevens
förutsättningar och behov, ställa frågor om vår verksamhet
samt berätta om era förväntningar inför gymnasiesärskolan.

Under utbildningen: fokus på idrott och hälsa

Här kommer du få prova på en stor mängd idrotter, men även titta på, eller på annat sätt vara en del av idrottsvärlden.

Vi läser många ämnen som handlar om människokroppen, men också om hur världen fungerar. Hos oss får du redskap att hitta den sysselsättningen efter skolan som passar just dig.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du vara förberedd på ett liv där du har en meningsfull sysselsättning. Beroende på dina behov och styrkor så kommer vi hjälpa dig att hitta det som passar just dig!

Detta läser du

Kontaktinformation och länkar

sv