$left
$middle

Hjälp i studierna

Om du behöver extra stöttning i dina studier kommer dina lärare, din mentor och våra specialpedagoger att hjälpa dig.

Vi är en digital skola, där du som elev har tillgång till dina lärares planering, examinationer och studiematerial via google classroom och andra lärplattformar.

Supporttid

Varje onsdag har vi supporttid där all undervisande personal finns tillgänglig för dig. Supporttiden är ett utmärkt tillfälle för dig att repetera, göra läxor, plugga inför prov, skriva arbeten eller få hjälp av våra lärare.

Vid behov kan lärare även kalla till obligatorisk support.

Eleverna har själva stort ansvar för att utnyttja tiden på bästa sätt med assistans av mentor och undervisande lärare.