$left
$middle

Pedagogiskt och socialt arbete

Här lär du dig om det vardagliga arbetet på en förskola. Moment som ingår är att lära att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter, skapande verksamhet och hur barn utvecklas och lär.

Om inriktningen

Du får lära dig om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter.

Ett urval av de kurser du läser är:

Barns lärande och växande, skapande verksamhet, pedagogiskt ledarskap, pedagogiskt arbete samt hälsopedagogik.

Praktik

APL-platsen förläggs antingen till en förskola där du praktiserar som barnskötare, eller en grundskola där du praktiserar som elevassistent.

Kontaktinformation och länkar