$left
$middle

Pedagogiskt och socialt arbete

Här lär du dig om det vardagliga arbetet på en förskola.

Moment som ingår är att lära att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter, skapande verksamhet och hur barn utvecklas och lär.

Om inriktningen

På barn och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete får du en bred kunskap inom barn- och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Den här utbildningen är perfekt för dig som är intresserad av pedagogik och som vill och gillar att arbeta med människor.

Under utbildningen går du som lärling ute på en APL-plats, vilket ger dig en stor chans till arbete efter studenten. Du genomför din utbildning på en APL-plats 3 dagar i veckan, där får du möjligheten att utveckla dina kunskaper i det vardagliga arbetet på en förskola eller skola. Moment som ingår är att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter, skapande verksamhet och läsa sig hur barn utvecklas och lär. Vi varvar teori och praktiskt arbete, teorin får du till största del i skolan och de praktiska delarna arbetar du med ute på APL-platsen.

Yrket ställer krav på dig att vara öppen och ha ett bra bemötande, vilket du tränas i under hela din utbildning. Genom APL, uppgifter och teori kopplade till branschen skapar du dig en god uppfattning om hur arbetslivet fungerar.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare och elevassistent.

Ett urval av de kurser du läser är:

Barns lärande och växande, skapande verksamhet, pedagogiskt ledarskap, pedagogiskt arbete samt hälsopedagogik.

Praktik

APL-platsen förläggs antingen till en förskola där du praktiserar som barnskötare, eller en grundskola där du praktiserar som elevassistent.

Vill du veta mer?

Undrar du något om barn- och fritidsprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Susanne Thörnblad, 0729-66 58 67 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv