$left
$middle

Mark och anläggning

Det krävs kunskap och färdigheter för att bygga ledningsnät, anlägga parker eller vägar och trädgårdar. Inriktningen mark och anläggning ger dig de förutsättningarna.

Om inriktningen

Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar och platt- och stenbeläggningar med mera. Du lär dig att utföra anläggningsarbeten. Det innebär att du tränar på grundläggning, vägbyggnad, vägunderhåll och ledningsbyggnad samt enklare stensättning och plattläggning.

Du lär dig också om jord- och bergmaterials hållfasthet, packningsförmåga och dräneringsegenskaper.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker.

Kontaktinformation och länkar